Pannon búza tanúsítás

Minősítési, ellenőrzési szempontok, időpontok, gyakoriságok

A tanúsítási eljárás eredményeként általános alkalmasság esetén Minősítő Tanúsítványt, ezt követően egy–egy tétel megfelelőségére vonatkozóan pedig Árukísérő Tanúsítványt adnak ki.

 

  1. Termelőknél:

I/a. Minősítő Tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsgálatok:

Betakarítás előtt:
- a bejelentett terület azonosítási adatainak (táblaszám, MePar azonosító, méret);
- a fémzárolt vetőmag számlájának (a termelő nevére szóló számlán szerepelni kell a fajta megnevezésének, mennyiségének) és a felhasznált mennyiségének (megfelelő, ha a bejelentett terület minden hektárra …kg vetőmagot felhasznált);
- a táblatörzskönyv bejegyzéseinek (agrotechnikai műveletek és időpontok, vetett fajta, vetés időpontja, tápanyag visszapótlás anyaga, mennyisége, időpontja, a növényvédelmi kezelések anyaga, dózisa, időpontja)

ellenőrzését végzi el a tanúsító szervezet szezononként legalább egyszer.

Betakarítás után:
- a betakarítás időpontja, a betakarított mennyiség;
- a fajtánként elkülönített árumozgatás, tisztítás, szárítás dokumentumainak, az elkülönített  tárolás végrehajtásának,  a készletnyilvántartás (fajtánként - termőtábla azonosítási lehetőség szükséges - és tárolóhelyenként betárolt mennyiség és időpont, a

kitárolás ideje, mennyisége, a vevő azonosítására alkalmas adatok, kitárolási minta megléte);
- a betárolt tételek laboratóriumi vizsgálattal bizonyított megfelelő minőségének (a mintavételt és a vizsgálatokat a termelőnek kell megrendelni az erre akkreditált – listában szereplő - laboratóriumoktól);
- gyanúra okot adó esetben egy- egy tételből szermaradvány, káros anyag tartalom    

ellenőrzését végzi el a tanúsító szervezet az összes Pannon programba bejelentett tábla betakarítása után, de még az első Termelői Árukísérő Tanúsítvány kiadása előtt.

A tanúsítást és így a védjegy használatot kizáró okok, esetek:

  1. nem fémzárolt vetőmag használata,
  2. a fajtaazonosság biztosításának hiánya,
  3. eltérés az előírt Pannon minőségtől,
  4. határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, tiltott illetve határérték feletti káros anyag tartalom,
  5. a nyomonkövethetőség hiánya.

 

Amennyiben nem állapítanak meg kizáró okot, a tanúsító szervezet kiadja a termelőnek a Minősítő Tanúsítványt.

I/b..A Termelői Árukísérő Tanúsítvány kiadásakor: 
meg kell követelni, illetve ellenőrizni kell:
- a Minősítő tanúsítvány érvényességét,
- az azonos fajta és minőség, illetőleg a készlet megállapítását szolgáló dokumentumokat,
- a vevő és a tétel azonosítására alkalmas dokumentumokat.

(Nem minden Árukísérő Tanúsítvány kiadását kell megelőznie helyszíni vizsgálatnak, csak szezononként az első alkalommal.) 

 

2. Kereskedőknél, Feldolgozóknál:

II/a..A Minősítő Tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsgálatok:

A készletnyilvántartás és a minőség ellenőrzése szezononként (július1-től június 30-ig) legalább két alkalommal, mely kiterjed:

1./ Termelői Árukísérő Tanúsítvánnyal vásárolt búza tételek termelőnként, fajtánként és minőségi osztályonként történő mennyiségi nyilvántartásának, külön tárolásának (kivéve promt eladású, felhasználású tételek) vagy a szabályszerű tétel egyesítések és a vizsgálati bizonylatok ellenőrzésére,
2./ Kereskedő esetében az 1. pontban foglaltakon túl a védjeggyel értékesített tételek vevőnkénti, fajtánkénti, mennyiségi, minőségi nyilvántartásának, az árut kísérő vizsgálati bizonylat ellenőrzésére, melynek során a nyilvántartásokból –a Termelői Árukísérő Tanúsítványok segítségével -, kétséget kizáróan meg kell tudni állapítani a kereskedelmi tétel termelői eredetét.
(Az azonos fajtájú, minőségű tételek egyesítése megengedett, de a résztételek Termelői Árukísérő Tanúsítványainak számát nyilván kell tartani.)

 3./ Feldolgozó esetében az 1. pontban foglaltakon túl a Pannon védjeggyel értékesített lisztek termelési- és készletnyilvántartásának ellenőrzése, melynek során kétséget kizárólag meg kell tudni állapítani, hogy a gyártási tételszámmal nyilvántartott liszt tétel mely napon, milyen számú Termelői vagy Kereskedői Árukísérő Tanúsítvánnyal vásárolt búzából (azonos fajtájú és minőségű búza esetén több tétel egyesítése megengedett) őrölték és kinek értékesítették.
(A védjegy mellett Pannon Standard, illetve a Pannon Prémium minőség jelölése a termékeken csak akkor szabályszerű, ha 100 %-ban tanúsított Standard vagy Prémium minőségű búza került felöntésre a jelölt tétel őrlésekor.

Kereskedői Árukísérő Tanúsítványt (KÁT) kell csatolni a tételekhez annak a kereskedőnek, aki a Pannon védjeggyel ellátott búzát exporttálja vagy feldolgozónak értékesíti.
A kereskedők közötti belföldi ügyletek esetén, illetve közvetlenül a termelőtől indított export illetve feldolgozói beszállítás esetén a tételhez a KÁT helyett a Termelői Árukísérő Tanúsítvány csatolása is elegendő.
A Pannon védjeggyel értékesített feldolgozott tételekhez minden esetben Feldolgozói Árukísérő Tanúsítványt kell csatolni.       

II/b Kereskedői illetve Feldolgozói Árukísérő tanúsítvány kiadásának feltételei:
- A szezononkénti első ellenőrzés után az 1-3 pontokban felsoroltak teljesülése esetén az érintettek újabb ellenőrzés nélkül is igényelhetnek Árukísérő Tanúsítványt mindaddig, amíg az ellenőrzés kizáró okot nem állapít meg.  
 
Tanúsítást kizáró okok:
- a tanúsított tétel eredetének termelőnkénti, fajtánkénti, minőségi csoportonkénti nyomonkövethetőségének hiánya;
- a vásárolt mennyiséggel és minőséggel nem egyező búza vagy liszt értékesítése;
- a búza vagy feldolgozott termék nyomonkövethetőségének hiánya.

 

Amennyiben a tételes ellenőrzés nélkül kiadott Árukísérő Tanúsítványokhoz kapcsolódó áruról a későbbi ellenőrzés során kiderül, hogy a szabályoknak nem felel meg, akkor erről a tényről a Tanúsító szervezet értesíti a tétel vevőjét.